mekanik dübel

Yapı Bütünlüğünü Mekanik Dübel ile Sağlayın

Mekanik dübel yapının bütünlüğünü sağlayan ve yükü ana malzemeyi aktaran bağlantı elemanlarıdır. Bağlantı elemanlarının sebep olduğu her uygulama için hesaplanması gereken yapısal elemanlar olarak ele alınan mekanik dübel, yapılarda bütünlük sağlanması konusunda çok önemli bir rol oynar. Sistemi uygulanan yükü hesap bana şekilde ana malzeme aktarmak istendiği taktirde dübelin tutulmasını sağlayan klipslerin açılması gerekir. Bu…